Rigdzin Sverige

Padmakara Ling

Förening för Tibetansk Buddhism

(Sidan är under uppbyggnad, mer innehåll kommer inom kort)
Välkommen till Padmakara Ling-
Den svenska grenen av Rigdzin Community

Padmakara Ling är en förening för tibetansk buddhism som grundades 2005 av Rigdzin Namkha Gyatso Rinpoche tillsammans med hans svenska elever. Vi finns huvudsakligen i Örebro, med medlemmar även i Stockholm och Uppsala. Vi är en liten grupp som under många år studerat och utövat Vajrayana buddhism inom Nyingma traditionen (Dudjom Tersar och Longchen Nyngtik) under nära vägledning av Rigdzin Namkha Gyatso Rinpoche. Vi erbjuder bland annat veckoträffar med meditation, undervisning och diskussion. Träffarna passar nybörjare såväl som dig med lite mer erfarenhet. 

Aktuellt

Poster_hemsida_inställt.jpg
Om Sangye Dorje

Sangye Dorje (Andres Larrain) har under mer än 20 år studerat och utövat Nyingma traditionen inom Vajrayana buddhismen under ledning av Rigdzin Namkha Gyatso Rinpoche. Som Namkha Rinpoches översättare och representant har Sangye Dorje en unik inblick i och erfarenhet av Vajrayana buddhismen, från de mest grundläggande principerna till det mest djupgående synsättet - Dzogchen. De senaste 15 åren har Sangye Dorje varit Namkha Rinpoches översättare. Han är även en eftertraktad föreläsare eftersom han har en unik förmåga att förmedla buddhismens budskap på ett lättförståeligt sätt för västerlänningar. Sangye Dorje är en av Europas mest erfarna översättare när det gäller att kunna översätta Dzogchen från tibetanska till engelska. Han har översatt åt bland andra 17:e Karmapa Ogyen Trinley Dorje, Sakya Trizin, Katog Getse Rinpoche, Khenchen Pema Sherab, Domang Yangtang Rinpoche m.fl. 

 

Sangye Dorje föddes som Andres Larrain i Frankrike 1978 och har bott i Schweiz sedan 1995. År 1999 reste Sangye till Indien för att träffa Rigdzin Namkha Gyatso Rinpoche (Namkha Rinpoche). Namkha Rinpoche kom att bli Sangyes huvudlärare och inspirera hela hans andliga väg. År 2002 flyttade Namkha Rinpoche till Schweiz och grundade Rigdzin Thegchok ling - huvudcenter i den internationella föreningen International Nyingmapa Rigdzin Community (Rigdzin Community) där Namkha Rinpoche är andlig ledare och Sangye är ordförande. Rigdzin Community har ordnat föreläsningar med bland annat Dudjom Rinpoche Sangye Pema Shepa, Dalai Lama, Karmapa, Sakya Trizin, Katog Getse Rinpoche, Khenchen Pema Sherab och Orgyen Tobgyal Rinpoche.

 

Sedan år 2002 har Sangye varit Namkha Rinpoches närmsta medarbetare och assistent och genom honom  fått ta del av och tillägnat sig Dudjum Tersar och Longchen Nyingthik traditionerna inom Vajrayana buddhismen. Detta inkluderar Dzogchen - Vajrayana buddhismens mest djupgående meditationssystem/ synsätt. Sangye lyfter alltid fram hur källan till all hans andliga utveckling är Namkha Rinpoche och den visdom och kunskap han besitter.  

 

År 2004 reste Sangye till Nepal för att lära sig tibetanska. Sedan dess är han Namkha Rinpoches översättare och reser tillsammans med honom till Rigdzin Community’s olika center i Schweiz, Spanien, Frankrike, Litauen, Sverige, Italien, Holland och Storbritannien.

 

År 2018 utsåg Namkha Rinpoche Sangye till sin representant och ställföreträdare. Katog Getse Rinpoche  som var Nyingma traditionens dåvarande ledare deltog vid ceremonin. Sangye bor i Schweiz tillsammans med sin fru och son. Sangye arbetar som socialarbetare men spenderar mer än sex månader per år på resande fot tillsammans med Namkha Rinpoche när de besöker de olika centren i Europa såväl som Indien och Bhutan.  Sangyes erfarenhet som västerländsk elev och utövare av dharma under mer än 20 år gör att han kan knyta an till de erfarenheter och tankesätt som vi här i väst bär med oss och visa hur dharma kan vara till hjälp i vår vardag.  

INSTÄLLT

Föreläsningshelgen med Sangye Dorje 21-22 mars ställs in på grund av spridningen av Coronaviruset i Europa. 

 

Som en försiktighetsåtgärd har Rigdzin Namkha Gyatso Rinpoche beslutat att alla större event inom Rigdzin Community i Europa ställs in fram till juni och eventuellt längre.

 

Tyvärr innebär detta även att Namkha Rinpoches planerade undervisning i Örebro 2-3 maj, som vi precis skulle annonsera om, också skjuts på framtiden.

 

Vi avvaktar utvecklingen och hoppas att så fort som situationen är en annan, åter kunna bjuda in Sangye Dorje och Namkha Rinpoche till Örebro.

 

Våra regelbundna träffar på onsdagskvällar för meditation, undervisning och diskussion i Örebro fortsätter som vanligt tills vidare.

Namkha Rinpoche

Rigdzin Namkha Gyatso Rinpoche är en erkänd tulku i Nyingma traditionen inom tibetansk buddhism. Rinpoche har etablerat den internationella föreningen Rigdzin Community med flertalet center i Europa.

_Y0B7544_edited.jpg
Rigdzin Community

Rigdzin Community arrangerar årligen  regelbundna sammankomster för meditation, undervisning, grupputövning (s.k. drubchös), phowa, samt fördjupande studie- och meditationsprogram i flera olika länder, främst Schweiz och Spanien, men även Frankrike, Litauen, Holland, Italien och Sverige. 

Olaigatan.jfif
Sverige - Padmakara ling

I Örebro träffas vi regelbundet för meditation, undervisning och diskussion. Vi arrangerar även helgföreläsningar med inbjudna lärare.