Rigdzin Sverige

Padmakara Ling
Förening för Tibetansk Buddhism

Logo_RC_2021_transp_edited_edited.png
Guru Rinpoche Yab Yum contraste+_edited_edited.jpg

Padmakara Ling är en förening för tibetansk buddhism som grundades 2005 av Rigdzin Namkha Gyatso Rinpoche tillsammans med hans svenska elever. Vi finns huvudsakligen i Örebro. Vi är en liten grupp som under många år studerat och utövat Vajrayana inom Nyingma traditionen (Dudjom Tersar och Longchen Nyngtik) under nära vägledning av Rigdzin Namkha Gyatso Rinpoche. Vi erbjuder bland annat veckoträffar med meditation, undervisning och diskussion. Träffarna passar nybörjare såväl som dig med lite mer erfarenhet. 

Aktuellt

Svensk affisch öppna föreläsningar copy1.jpg
Föreläsningar av Namkha Rinpoche Örebro 11-12 februari
​Namkha Rinpoche är en erkänd lärare inom Nyingma traditionen inom tibetansk buddhism. Rinpoche är född och uppvuxen i Tibet och har fått en genuin andlig utbildning och träning av flera av Tibets främsta lärare, bland annat Thinley Norbu Rinpoche. Att få ta del av buddhistisk undervisning från en lärare med Rinpoches erfarenhet är en unik möjlighet och vi är glada att kunna erbjuda detta i Örebro.
Under föreläsningarna i Örebro kommer Rinpoche att undervisa på ett sätt som riktar sig till såväl nybörjare som personer med mer erfarenhet av buddhismen.

​Tid
Fredag 11 feb 18.00 – 20:00 
Lördag 12:e feb 10.00-17.00 (avbrott för lunch 12.30-14.30)
Plats
Centrala Örebro. Adress meddelas vid anmälan.
Innehåll
Fredagens föreläsning är en introduktion som kommer att handla om meditation och mindfulness inom tibetansk buddhism. Mindfulness så som det utövas i väst har sitt ursprung inom buddhismen men har därefter anpassats till västerländska förhållanden. Inom buddhismen är mindfulness en del av en större helhet vilket ger en djupare innebörd.

Lördagens ämne är Tomhet och Medkänsla vilka är centrala begrepp inom tibetansk buddhism. Tomhet och medkänsla är både aspekter av vårt medvetandes sanna natur liksom grundläggande redskap för all andlig träning inom denna tradition. Med tomhet avses insikten om att inget har en oberoende existens. Denna insikt är en förutsättning för att skära igenom vår förvirring och vårt lidande. Medkänsla syftar till den inneboende öppenhet och omtanke som finns inom oss, och som spontant visar sig när vår förvirring rörande vår sanna natur minskar.

Översättning
Undervisningen sker på tibetanska med översättning till engelska. Översättare är Markus Lodermeier (Palden Dorje) som är en mycket kompetent översättare med lång erfarenhet av att översätta för lärare från alla fyra skolor av tibetansk buddhism. 

Avgift
Fredag 200 kr
Lördag 400kr
Fredag och lördag 500 kr

Avgifterna är satta för att finansiera evenemanget men det ska inte vara ett hinder att delta om man inte har möjlighet att betala. Kontakta oss vid frågor om pris eller om du endast önskar delta del av lördagen. Efter anmälan fås instruktioner om betalning via swish.

Anmälan
Anmälan sker till rigdzin.sverige@gmail.com eller Marcus Weman på 073-425 87 21. Antalet deltagare är begränsat till 20. Sista anmälningsdag 28 januari.
Covid-19
Med anledning av den rådande pandemin kommer antalet deltagare att begränsas till 20 och vaccinationsbevis för Covid -19 krävs. Handsprit och möjligheter att tvätta händer finns. Vi följer utvecklingen av smittspridningen och nya restriktioner. Om föreläsningarna ställs in återbetalas avgiften.
Frågor och mer information
Kontakta rigdzin.sverige@gmail.com eller Marcus Weman på 073-425 87 21. 
Namkha Rinpoche

Rigdzin Namkha Gyatso Rinpoche är en erkänd tulku i Nyingma traditionen inom tibetansk buddhism. Rinpoche har etablerat den internationella föreningen Rigdzin Community med flertalet center i Europa.

_Y0B7544_edited.jpg
Rigdzin Community

Rigdzin Community arrangerar årligen  regelbundna sammankomster för meditation, undervisning, grupputövning (s.k. drubchös), phowa, samt fördjupande studie- och meditationsprogram i flera olika länder, främst Schweiz och Spanien, men även Frankrike, Litauen, Holland, Italien och Sverige. 

Olaigatan.jfif
Sverige - Padmakara ling

I Örebro träffas vi regelbundet för meditation, undervisning och diskussion. Vi arrangerar även helgföreläsningar med inbjudna lärare.