IMG_1525.jpg

Padmakara Ling

Vi är en förening för tibetansk buddhism inom Nyingma-traditionen som grundades 2005 av Rigdzin Namkha Gyatso Rinpoche tillsammans med hans svenska elever. Vi finns huvudsakligen i Örebro. Vi är en liten grupp som under många år studerat och utövat Vajrayana inom Nyingma traditionen (Dudjom Tersar och Longchen Nyngtik) under nära vägledning av Rigdzin Namkha Gyatso Rinpoche. Vi erbjuder bland annat veckoträffar med meditation, undervisning och diskussion. Träffarna passar nybörjare såväl som dig med lite mer erfarenhet. 

2019-08-05 17-20-36.jpeg

Rigdzin Namkha Gyatso Rinpoche har utsett Rigdzin Sonam Dorje (Marcus Weman) till sin representant och lärare i Sverige.

Sonam Dorje blev intresserad av den tibetanska buddhismen i 20-årsåldern och reste till Indien år 2000 för att leta efter en lärare. Där träffade han Namkha Rinpoche och blev hans elev.  Sonam Dorje följde med Rinpoche till Nepal och tillbringade två år med honom där. Under denna tid fick Sonam Dorje undervisning och initiationer samt gjorde ngöndro enligt Dudjum Tersar traditionen (500 000 ackumulationer).  2002 följde han med Rinpoche till Schweiz där Rinpoche bott sedan dess.

Under tiden som Rinpoches elev har Sonam Dorje fått  instruktioner och initiationer som sträcker sig från dom förberedande övningarna (ngöndro) upp till Dzogchen enligt traditionerna Dudjum Tersar och Longchen Nyingitk.

Mellan 2015 -2019 genomförde Sonam Dorje ett femårsprogram med 100 retreatdagar per år i Rigdzin Communitys retreatcenter Namkha Dzong i södra Spanien. Under detta program utövades stegvis ngöndro, kyerim, dzogrim, trekchö och tögal. 

Sonam Dorje  har undervisat i Sverige sedan 2005 och 2018 blev han formellt utsedd till lamarepresentant.